Impartirase do 28 de xuño ao 11 de novembro na Casa da Cultura de Verín. Os intersados deben inscribirse no INEM.

O Concello de Verín organiza, xunto coa Consellería  de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, un curso gratuíto de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, unha acción formativa de 468 horas de duración que outorgará aos alumnos que a completen o título homologado pola Xunta de Galicia e terá dereito a solicitar o certificado de profesionalidade en devandita especialidade.

Este curso de formación profesional, que vai dirixido prioritariamente a persoas desempregadas, impartirase do 28 de xuño ao 11 de novembro na Casa da Cultura de Verín. As persoas interesadas en devandito curso deben inscribirse no INEM para tal efecto. A Oficina de Emprego de Verín pasará posteriormente un listado de persoas – 15 prazas dispoñibles- que se adecúen ao perfil requirido. Requisitos de acceso: o ser un curso de nivel 2 a titulación mínima sería a ESO ou equivalente. A preselección dos candidatos efectuarase tras realizarse dita sondaxe e, posteriormente, o Concello da Verín realizará, o día 21 de xuño, as probas que estime pertinentes para outorgar definitivamente as prazas.

O curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais capacitará aos alumnos para atender a persoas dependentes no ámbito sociosanitario, na institución onde se desenvolva a súa actuación, aplicando as estratexias deseñadas polo equipo multidisciplinar e os procedementos para manter e mellorar a súa autonomía.

As persoas interesadas en obter máis información ao respecto, poden poñerse en contacto coa Axencia de Emprego, Desenvolvemento Local do Concello de Verín ou nos teléfonos 609292518 e 629563795.