O Sergas inviste 2.8 millóns de euros na mellora do transporte sanitario urxente de Galicia.

Ourense contará desde os próximos días cunha ambulancia mais de soporte vital básico, que entrará en servizo no mes de xullo, grazas a unha iniciativa do Servizo Galego de Saúde, de mellora e reforzo do transporte sanitario urxente de Galicia, á que destinará 2,8 millóns de euros para o período 2016-2019.

Esta medida permitirá ampliar o número de vehículos e incrementar o horario de prestación do servizo. En concreto, na nosa cidade, haberá unha ambulancia asistencial de soporte vital básico de 12 horas máis.

As melloras permitirán o incremento da cobertura asistencial do transporte sanitario urxente terrestre, na totalidade do territorio galego, con menores tempos de resposta ante unha emerxencia sanitaria e aumento do índice de ocupación dos recursos, garantindo as condicións de acceso a este servizo cun criterio de igualdade, accesibilidade e equidade de toda a poboación de Galicia, incrementándose o tempo de presenza activa.