A selección dos participantes comezará a principios do próximo mes.

Un total de 37 propostas presentáronse aos dous espazos coworking que comezarán o seu labor a mediados de setembro na provincia de Ourense e que se desenvolven no marco do acordo de colaboración da Xunta, a través do Igape, e da Escuela de Organización Industrial (EOI). En concreto, recibíronse 19 iniciativas empresariais para Celanova e 18 para Xinzo de Limia. Nestes procesos de formación e asesoramento especializado poderán participar ata tres persoas por proxecto, polo que ao redor dun cento de emprendedores poderán recibir formación e asesoramento gratuíto.

Durante a primeira semana de setembro, realizarase o proceso de selección a través de entrevistas persoais aos inscritos, coñecendo así as necesidades formativas específicas de cada aspirante en función das peculiaridades dos proxectos.

Ao abeiro do convenio de colaboración, o proxecto de coworking, impulsado coa EOI e que conta co apoio do Fondo Social Europeo, contribuirá a que os emprendedores dispoñan de diferentes servizos e instrumentos de apoio. Para esta iniciativa cóntase coa cooperación dos concellos, que ceden os locais para a formación e asesoramento dos emprendedores e para a posta en marcha e aceleración dos mellores proxectos, que serán titorizados por expertos.

O obxectivo prioritario das iniciativas de coworking é acelerar o desenvolvemento de proxectos empresariais sobre o territorio; incrementando a probabilidade de éxito das ideas impulsadas polos emprendedores ourensáns e facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá. En cada unha das sedes das aceleradoras haberá catro edicións sucesivas que se desenvolverán durante 5 meses cada unha e que poderán acoller, en cada caso, entre un e tres emprendedores por cada un dos 22 proxectos que, como máximo, se atenderán por convocatoria e localización.