Estúdase implantar, tamén, a cita previa por videoconferencia.

Cita previa no Rexistro e Recadación da Deputación

A Deputación de Ourense segue a desenvolver medidas para adaptar servizos e instalación á nova realidade do COVID-19. Neste caso, a cita previa para o público nos servizos de Rexistro e Recadación “supón un paso máis no labor do goberno provincial para mellorar á atención á veciñanza e aos concellos na época poscovid”. Neste sentido, Baltar avanza que a institución provincial “estuda implantar tamén a cita previa por videoconferencia, unha iniciativa innovadora en calquera administración pública”.

Nesta liña de melloras tecnolóxicas, o presidente do goberno provincial sinala tamén que “se está ultimando o regulamento de teletraballo dos empregados públicos provinciais, combinando así eficiencia e conciliación laboral”, explica Baltar, quen analizou o desenvolvemento destas solucións tecnolóxicas co director da area de Transparencia e Goberno Aberto da Deputación de Ourense, Fernando Suárez.

A cita previa e atención telemática supón a posta en marcha por parte da Deputación de Ourense dun sistema de xestión de colas para mellorar a atención ao público nos servizos de Rexistro e Recadación. Este sistema permite solicitar cita a través de Internet, no día e hora que mellor conveña ao usuario e garantindo a atención en base á cita concertada mediante este sistema.

Este sistema significa a volta graduada á normalidade no control de aforamentos e xestión de usuarios, tendo en conta as condicións de seguridade e hixiene necesarias ante a situación xerada polo COVID-19. A xestión de quendas facilitará cumprir coas medidas de distanciamento social e a organización eficiente do traballo, ao controlar o aforo de cada administración e a organización dos usuarios. Desta maneira, evítanse colas numerosas e a aglomeración de usuarios, así como o cumprimento das medidas de distanciamento social necesarias, e xestiónase a volta á normalidade e a correcta organización interna dos traballadores.

O sistema conta ademais da versión web, cunha App para dispositivos móbiles que permite a obtención de quenda desde o teléfono (tícket electrónico), así como o seu seguimento a distancia e notificación de chamada, evitando o uso de elementos táctiles públicos para a obtención da quenda. Así, os usuarios acoden unicamente cando están a piques de ser chamados para a súa atención.

Para evitar a posible brecha de usuarios con poucas habilidades tecnolóxicas ou sen acceso a Internet, a solución conta cun módulo que permite ao cidadán solicitar citas a través dunha central automática de chamadas. Mediante esta opción poderá elixir o trámite para o que desexa obter a cita previa. Para elo, solicitaráselle o seu teléfono para o envío posterior dun SMS de confirmación de cita, ofrecéndoselle a primeira cita dispoñible, unha intermedia e a última dispoñible dentro do calendario de ofertas.

A solución conta, asemade, cun módulo de atención de citas mediante videochamada, que ademais facilita a súa integración coa posibilidade de teletraballo dos funcionarios públicos. Neste sentido, poderase configurar a xestión das citas para que as atencións sexan presenciais, por videochamada, ou deixar a criterio do cliente a vía de atención.