Ourense

Constitución do padroado da Fundación Blanco Amor

Constitución Fundación Blanco Amor

O padroado da Fundación Eduardo Blanco Amor celebrou este luns na Deputación de Ourense a súa reunión constitutiva, na que se aprobaron os estatutos da fundación, que recollen as atribucións e obrigas do padroado, o réxime económico da fundación, os aspectos legais e os fins e beneficiarios da mesma.