No IES García Barbón.

Solicitude de praza en estudos de bacharelato curso 2019-2020

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición: Ata o 15 de febreiro.

Solicitude de praza noutros centros: do 1 ao 20 de marzo.

Para as familias:
Poden cubrir o formulario de reserva a través do menú Solicitudes – Reserva – Crear.
Feito isto poden optar por:
Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo no que está matriculado o alumno ou alumna.
Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Matrícula en bacharelato
Matrícula no prazo ordinario: 25 de xuño ao 10 de xullo
Matrícula no prazo extraordinario: 1 ao 10 de setembro.

Para máis información. Pincha aquí