Emigrante en Alemania.

Xeración 1960 – Xeración 2013. Volve o “Vente cara Alemania, Pepe!

Cada día vanse máis. Uns 50.000 ao ano. O número de españois que enfila cara a Alemania lembra as cifras dos anos 60 e 70. Entón, unha comedia, “Ven cara Alemania, Pepe!”, retratou aquela inmigración. Agora, outra, “Perdendo o norte”, actualiza o fenómeno. Reunimos a estas dúas xeracións en Munich.

Que levante a man o que teña algún parente, amigo ou coñecido en Alemania! Nacho Velilla buscaba un argumento para a súa próxima comedia cando, unha mañá, reuniu ao seu equipo creativo. Corría o ano 2012. Sobre a mesa, algúns recortes de prensa reclamaban a súa atención. 30.000 españois fóronse o ano pasado a Alemania, cifra que non se alcanzaba desde 1973. O Ministerio de Emprego prevé que entre 2010 e 2020 un millón de españois emigren. Na sala había dez persoas. Todas levantaron a man. Velilla, o home detrás de series como Sete vidas ou Aída e taquillazos como Fóra de carta e Que morran os feos, xa tiña o que buscaba.

Tres anos despois, recentemente estreada Perdendo o norte, retrato dun grupo de mozos ultraformados buscándose a vida en Berlín, a marea cara a Alemania segue crecendo. Ao ano son xa máis de 50.000 os españois entre quen non parece calar o optimismo que transmiten axentes económicos e políticos no noso país. A cifra, de feito, remite á gran emigración que levou cara a terras teutoas a máis de 700.000 españois entre 1960 e 1973 -retratada por Pedro Lazaga en Ven cara a Alemania, Pepe!, cando o réxime de Franco atopou en terras xermanas unha válvula de escape para canalizar parte do masivo fluxo de traballadores do campo que, sen cualificación algunha, emigraban cara aos centros industriais. Hoxe, con todo, o panorama cambiou de forma radical.

Xa en 1960 marcháronse máis de 30.000 persoas e o fluxo alcanzou o seu pico en 1965, roldando os 80.000 emigrantes enfilando cara á República Federal Alemana. Entón, o Goberno puxo freo á marcha de man de obra cualificada, indispensable para o desenvolvemento da incipiente industria española. Pero hoxe, entre quen buscan o soño xermano, dous terzos posúen estudos superiores e mellor formación mesmo que a media alemana.
José Mateos Mariscal autónomo empresario prexudicado terriblemente pola crise económica de España marchou cara Alemania.

José Mateos Mariscal