Tamén está aberta nova convocatoria de axudas do programa para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, xa aberta dende xaneiro ata o 31 de xullo para presentar as solicitudes.

Axudas para a accesibilidade de vivendas

Gabriel Alén supervisou as actuacións de mellora de accesibilidade nun edificio de vivendas no concello do Carballiño. Concretamente na céntrica rúa Julio Rodríguez Soto, 82 para visitar un inmoble, onde se desenvolveron actuacións de mellora de accesibilidade.

Deste xeito, ao abeiro deste programa de mellora da eficacia enerxética e sustentación de vivendas e de fomento da conservación, do afianzamento da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, realizáronse actuacións que permitiron a instalación dun ascensor no edificio ao que se destinou un orzamento protexido de 42.625,75 euros.

O delegado territorial avanzou que a Xunta mantén este tipo de incentivos no presente exercicio. Así, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou onte a resolución pola que se convocan as axudas para financiar obras de conservación, mellora da seguridade da utilización e accesibilidade en vivendas, dotada en total con tres millóns de euros a repartir entre as anualidades de 2020 e 2021.

Neste sentido, Gabriel Alén, salientou que a Xunta puxo en marcha este programa de axudas para facilitar a propietarios, comunidades de veciños, cooperativas e tamén empresas construtoras, arrendatarias ou concesionarias de edificios, financiamento para executar obras para a conservación, a mellora da seguridade e a accesibilidade de vivendas cun mínimo de 25 anos, tanto edificios de tipoloxía residencial colectiva como casas unifamiliares illadas ou agrupadas en fila. Desde 2016, estas axudas chegaron a case 6.000 beneficiarios.

Programa para actuacións de rehabilitación enerxética
Por outra banda, Gabriel Alén informou da convocatoria de axudas do programa para actuacións de rehabilitación de eficiencia enerxética en edificios existentes, xa aberta e cun prazo ata o 31 de xullo para presentar as solicitudes. Á actual convocatoria se destinan 8,5 millóns de euros.

Os beneficiarios, só poderán presentar as súas solicitudes por medios telemáticos, son os propietarios de vivendas e as comunidades de propietarios, que poderán acoller as incentivos para subvencionar actuacións de mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica, de uso de enerxías renovables, de mellora das instalacións de iluminación.

Respecto ás actuacións subvencionables, puxo como exemplo a mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica, aquelas que teñen entre os seus obxectivos reducir a demanda enerxética; de uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria; e das instalacións de iluminación, é dicir, as luminarias, lámpadas e equipamentos; sistemas e elementos que permitan o control local, remoto ou automático por medios dixitais de acendido e regulación do nivel de iluminación.

A contía subvencionable, contará cunha axuda base e unha adicional, que se determinará en función de tres criterios, como o social (actuacións que se realizan en edificios de vivenda de protección pública; actuacións en inmobles situados en áreas de rehabilitación), a eficiencia enerxética e que se trate dunha actuación integrada (aplicarase a porcentaxe adicional cando se realizan simultaneamente dúas ou máis tipoloxías de actuación).

Por último, as axudas deste programa son compatibles con outras axudas concedidas para o mesmo fin, sempre que non se supere o custe da actuación e as outras axudas concedidas non conten con cofinanciamento de fondos europeos.

Compre lembrar que estas medidas están recollidas no Pacto Social pola Vivenda promovido pola Xunta e asinado coas entidades e colectivos representativos do sector en Galicia, para mobilizar máis de 1.080 millóns de euros nos vindeiros cinco anos.

 

SOURCE: Axudas accesibilidade vivenda