Convocatoria para a creación dun listado para persoal funcionario interino de educador/a social do Concello de Ourense

Convocatoria para a creación dun listado para persoal funcionario interino de educador/a social do Concello de Ourense

O Concello de Ourense reabre a convocatoria para a creación dun listado de interesados/as para a selección de persoal funcionario interino de educador/a social para o Centro de Información Municipal da Muller. Por decreto número 202100289 de Concellería Delegada de Recursos Humanos de 15 de xaneiro de 2021 aprobouse a estimación parcial dun recurso de […]