OUeC advirte da caducidade do contrato coa empresa xestora do Parque Montealegre

A xerencia do “Centro de visitantes de Montealegre” adxudicábase o 17 de marzo de 2014 á empresa Bruma Xestión Ambiental S.L. para unha duración dun ano, segundo o artigo 3 do prego de claúsulas administrativas, que recollía tamén a posibilidade de prórroga por outro ano máis. Dita prórroga, asinada polo goberno socialista en 2015, reflexaba […]