Esta semana cúmprese un mes dende a última reunión centrada no prego de transporte público e a implantación da bicicleta como transporte alternativo.

O grupo municipal Ourense en Común presentou este martes por rexistro unha instancia dirixida á alcaldía para instar ao equipo de goberno do Partido Popular a convocar en próximas datas a Mesa Municipal de Mobilidade.

“Fai un mes xa da última reunión e non temos información algunha de avance nos moitos compromisos asumidos perante os diferentes colectivos que teñen representación na Mesa Municipal de Mobilidade. Namentres aparecen nos medios algúns outros que non foron tratados neste foro como a implantación dun carril bici en vías de titularidade autonómica. Así é que entendemos que a convocatoria está máis que xustificada pois esta debe ter un carácter periódico e recorrente.”

Ourense en Común solicitaba, en voz do seu voceiro Martiño Xosé Vázquez, que se faga participe á Mesa Municipal de Mobilidade dos avances no Plan de Transporte Metropolitano redactado en colaboración coa Xunta de Galicia.

“Ao marxe da necesaria rendición de contas do equipo de goberno en materia de mobilidade entendemos que o Transporte Metropolitano debería ocupar o groso da reunión. Xa que logo este condicionará o transporte público urbano e a propias dinámicas de movemento interno. Non é un tema menor e, tal e como se veñen realizando reunións con outros colectivos, a Mesa Municipal de Mobilidade debería estar informada e levar un seguimento da súa implantación”.