As obras na pista anexa do pavillón dos Remedios estarán rematadas o día 10 de febreiro cunha superficie renovada.

O anexo dos Remedios estará listo en 10 días

O anexo dos Remedios ten nova cara e en 10 días xa estará disponible para os deportistas.

Actualmente, as obras só están pendentes de que se pinten as paredes da pista anexa, e actuaron sobre un total de 1.500 m2 de superficie. Ademais, a pista conta cunha bancada totalmente automatizada que acollerá ata un máximo de 240 persoas. O investimento realizado é de 230.000 euros, achegados nunha porcentaxe do 90% pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.

A obra complétase coa instalación dun sistema de calefacción a través de aerotermos conectados á rede de calefacción que permiten quecer o aire, facendo máis confortable a estancia na instalación; a limpeza da cuberta e de corredores de acceso; e a instalación dun novo sistema de luminarias LED que melloran a intensidade luminosa nun 60% (pasa de 7.000 lúmenes por bombilla a 21.000 lúmenes por luminaria), reducen o consumo enerxético nun 55%, e teñen unha vida útil 5 veces maior ás que existían.

Características técnicas
O pavimento deportivo óptimo debe combinar a propiedade de devolver a enerxía na súa fase de impulso do deportista -actuar como resorte- coa de disipar o impacto na fase de caída -ser amortiguadora-. A consecuencia directa é a diminución no risco de lesións traumáticas e de stress dos deportistas pola interacción co pavimento. Esta calidade non é só importante para deportistas de alto rendemento, senón tamén para os usuarios fisicamente máis febles, caso dos maiores e dos deportistas en idade de crecemento, colectivos ambos usuarios das instalacións da pista anexa.

O novo pavimento estará igualmente illado da humidade cunha lámina impermeabilizante e a súa uniformidade está garantida, polo que os usuarios non notarán diferencias en función do lugar da pista no que se atopen.
Este aspecto garante a súa rendibilidade económica senón tamén unha rendibilidade social, polo alto nivel de prevención de lesións derivadas dun mal pavimento. Do mesmo xeito, abre o abano para a práctica de deportes diversos para todas as idades e grupos sociais.