É a terceira comunidade autónoma de española con máis produtos de calidade certificados.

Galicia pode presumir de gastronomía. E é que a nosa comunidade é a terceira de todas as españolas con máis produtos de calidade certificados. Os selos de denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida chegan ata os 36. Nesta época que nos toca centrarnos máis nun turismo nacional, Galicia é un dos principais atractivos. Os visitantes acoden atraídos, entre outras cousas, polos seus manxares, sendo esta una das grandes motivacións para a súa viaxe.
As producción agrarias víronse potenciadas nos últimos anos de forma cualitativa e cuantitativa, grazas a dinamizacións dos coñecidos como produtos de calidade. Son recursos alimentarios que supoñen unha das mellores ferramentas das que dispoñe o medio rural para asegurar o futuro, emprender novas vías de desenrolo e, incluso, reinventarse.

Proxección internacional
Debido á posta en valor dos produtos galegos a través das denominacións de orixe protexida (D.O.P.) e das indicacións xeográficas protexidas (I.X.P.) agora son máis competitivos no mercado e máis atractivos ao consumidor despois de haber pasado rigorosos controis de seguridade.

Produtos amparados
Entre os produtos amparados polos selos de calidade están, entre outros, os viños e augardentes. Galicia conta con cinco denominacións de orixe de viño (Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra e Monterrei). Cada unha cunha personalidade ben definida, pero todas cun denominador común: a calidade e a vinculación moi directa co territorio. Cabe tamén destacar os viños con indicación xeográfica (tamén coñecidos como Viños da Terra), dos que contamos con catro: Barbanza e Iria, Betanzos, Val do Miño-Ourense e Ribeiras do Morrazo. Tamén se destaca na riqueza e variedade das bebidas espirituosas. Augardentes e licores tradicionais (orujo, augardente de herbas, licor de herbas e licor café) forman parte do imaxinario colectivo desta terra.

Carnes
O prestixio e recoñecemento das carnes galegas son de sobra coñecidos. No que se refire ao vacún ten en «Tenreira Galega» o seu selo de calidade sendo a indicación xeográfica máis importante no sector cárnico español. A protección desta producción viuse potenciada coa creación, en 2017, da Indicación Xeográfica Protexida Vaca galega y Boi galego garantizando a súa orixe e calidade. Lacón Galego, no porcino, e o Capón de Vilalba, no avícola, son outros dos sectores que están recoñecidos.

Lácteos
Un dos puntos fortes de Galicia é o relacionado coa produción láctea. Neste sentido, hai que destacar, en primeiro lugar, a existencia dun indicativo que certifica o leite galego de calidade diferenciada. Trátase de «Galega 100%», un selo que garante a excelencia do produto e que este, ademais, ten como orixe explotacións da comunidade autónoma.
Este selo promociónase ao longo do ano a través de distintos eventos, relacionados fundamentalmente coa gastronomía e co deporte, co fin de incentivar o consumo de leite e de produtos lácteos galegos de calidade entre a poboación, tendo en conta as súas indubitables beneficios para a saúde.
Estas accións promocionais consisten, fundamentalmente, nun posto itinerante que conta cun mostrador-expositor para almacenaxe e distribución de bricks de leite. Tamén se empregan paneis e folletos informativos sobre a marca, para facilitar ao consumidor información sobre como identificar este leite nos diferentes puntos de venda, así como coñecer as garantías e o seu significado.
Polo demais, Galicia destaca tamén pola calidade dos seus queixos, con catro diferentes denominacións de orixe protexidas (Arzúa-Ulloa, Cebreiro, Tetilla e San Simón dá Costa). Cada un ten a súa propia personalidade, pero todos coinciden en ofrecer ao consumidor un produto feito co máximo esmero e a partir dunha materia prima «o leite galego» de gran calidade.

Outros produtos
Os pementos son outro dos produtos que merecen unha especial atención pola súa calidade. Os de Herbón, O Couto, Oímbra, Arnoia e Mougá son cinco tipos de pementos diferentes que están amparados baixo da denominación de orixe, no primeiro caso, e de indicación xeográfica protexidas, nos outros catro.
Os Grelos de Galicia son outro dos produtos da horta galega con calidade amparada por un indicativo específico, coa vista posta nunha maior proxección fóra da comunidade autónoma. Pódense atopar no mercado en varios formatos (fresco, conxelado ou en conserva).
As castañas, o mel ou as patacas ou producidas en Galicia tamén contan con recoñecemento especial pola súa calidade. En canto á Castaña, a zona de orixe deste produto abarca a maior parte do territorio de montaña, mentres que no caso do Mel de Galicia, a súa área de produción esténdese por toda a autonomía. A apicultura constitúe ademais un elemento importante da etnografía en Galicia, onde perviven construcións tradicionais vinculadas a esta produción artesanal.
O IXP Pataca de Galicia ampara outra referencia da despensa galega e ten a súa zona de produción repartida nas subzonas de Bergantiños (na Coruña), Terra Chá, A Mariña e Lemos (na provincia de Lugo) e A Limia (en Ourense).
Pola súa banda, a Faba de Lourenzá ou o Pan de Cea, entre outros, asocian o nome da súa zona de produción ao do produto. O cultivo da Faba de Lourenzá abarca o territorio costeiro da provincia de Lugo e con este distintivo déuselle nome propio a esta variedade. Ademais, o Pan de Cea, xunto coa Torta de Santiago, son os dous produtos galegos do sector de panadaría e pastelaría que contan con distintivo de calidade. A zona de elaboración da torta é toda Galicia, mentres que no caso do pan correspóndese co municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Cabe destacar o recente recoñecemento europeo para a Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego, o que supón un novo selo para protexelo. A aprobación deste selo remata unha vella aspiración dos panadeiros galegos para a facilitar a súa identificación aos consumidores.
A Agricultura Ecolóxica, sen carácter xeográfico fai que o sistema de producción estea basado nun total respecto ao medio ambiente, o benestar animal e o mantemento e mellora da fertilidade do chan.