Ponte Vella, centro comercial Pet Friendly

O Centro Comercial Ponte Vella aposta pola cultura Pet Friendly e xa permite o acceso a clientes con animais de compañía a todas as zonas comúns. Cada establecemento, sendo a maioría Pet Friendly, teñen a súa propia política en relación á admisión de animais de compañía. De calqueira manera, e en atención á normativa sanitaria, está prohibido o acceso a locais destinados á elaboración, venda, almacenamento, transporte ou manipulación de alimentos.

Ponte Vella dispón dun protocolo que regula a presenza de animais de compañía así como á clasificación das tendas do centro comercial segundo a política Pet Friendly; pódese acceder a toda esa información a través dun código QR na web, redes sociais e punto de información.

Exceptúanse de calquera restrición aos animais de compañía que sirvan de acompañamento, condución e axuda de persoas con discapacidade nin aos cans de proteción, sempre que estean debidamento acreditados e en condicións óptimas de hixiene e seguridade.