O Concello avanza na adxudicación da cafetería do Parque Barbaña

O Concello avanza na adxudicación da cafetería do Parque Barbaña

O Concello de Ourense avanza nos trámites para a reapertura da cafetería do Parque Barbaña logo de aprobar en Xunta de Ggoberno a ordenación decrecente das ofertas presentadas, cinco que cumprisen todos os requisitos. A máis vantaxosa foi a realizada por importe de 24.495euros/ano, é dicir, 9.210 euros máis do canon mínimo, polo que se […]