Impugnación dos socialistas das bases e a convocatoria das xefaturas de servizo

O Grupo Municipal Socialista no Concello de Ourense presentou o pasado 24 de xaneiro de 2017 unha demanda na que solicitan formalmente a impugnación das bases e da convocatoria de 14 Xefaturas de Servizo no Concello de Ourense, concretamente para a cobertura das Xefaturas de Servizo de Benestar Social, Medioambiente, Planeamento e Xestión Urbanística, Saúde, […]