A Lei Montoro impide cubrir as baixas laborais no Concello de Ourense

A Lei Montoro impide cubrir as baixas laborais no Concello de Ourense

O alcalde de Ourense xustificou a non cobertura dunha baixa laboral entre o persoal de confianza de Democracia Ourensana nun informe do pasado 17 de xuño que, en último termo, remite á Lei Montoro, que impide cubrir as baixas na Administración pública. Segundo reza dito informe,” o número máximo de eventuais se establecerá polos respectivos […]