Entrevista ao Doutor Mariano Arranz, de ArranzDental

“O sentido común mándame protexer aos meus pacientes e persoal antes que calquera cousa”

Con clínicas en Xinzo, Allariz, Ourense e Chaves, o doutor Mariano Arranz fálanos de como afronta a reapertura e as medidas tomadas fronte a COVID-19.
O doutor Mariano Arranz leva dedicado ao mundo da odontoloxía e a rehabilitación oral desde o ano 1993, Impartiu clases de cirurxía na universidade Fernando Pessoa, ortodoncia no Colexio Froxán de Coruña, prótese e ortodoncia no colexio San Marcos de Ourense, así como diversos cursos de oclusión, articulación, e sistemas cd/cam tanto en Galicia como en Portugal.
Actualmente desempeña o seu labor como cirurxián oral en Xinzo, Allariz, Ourense e Chaves (Portugal).

Vostede ten dito que estamos na idade dourada da odontoloxía. A que se refire concretamente?
Dr. Arranz: «Pois por pór un exemplo, á capacidade de realizar cirurxías case coma se fose unha laparoscopia, ou ás impresións dixitais sen recorrer aos alginatos e siliconas de toda a vida para realizalas, todo iso asistido por computador».

E neste punto da actualidade, como ve o futuro da súa profesión?
Dr.A. «Ben. Lixeiramente complicado, pero non por non estar en bo momento tecnolóxico e de reconciliación cos nosos pacientes, xa que grazas aos avances en anestesias o trato é moito máis humano ao conseguir prescindir da dor totalmente, senón pola lentitude e protocolos que se nos impoñen no momento actual que vivimos e por suposto impómonos para evitar infeccións cruzadas. Con iso protexemos tanto a saúde dos nosos pacientes como a nosa propia, evitando así ser vectores desta enfermidade».

Entón, podería explicar como é o día a día nas súas clínicas?
Dr.A. «Estamos a pedir a todos os nosos pacientes que teñan un pouco de paciencia, pois temos urxencias acumuladas tras este parón obrigatorio destes dous meses: como roturas de dentes e próteses, infeccións, inflamacións, dores, que non podemos atrasar máis, e son precisamente para eles, como non podería ser doutro xeito, as nosas primeiras actuacións. No entanto, afrontámolo con ilusión, posto que sabemos positivamente que isto ha de pasar máis pronto que tarde».

Con respecto á enfermidade, que barreiras ou métodos están a adoptar para evitar ser vectores de contaxio para a poboación?
Dr.A. «Sabemos que esta enfermidade ten un período de incubación de entre dez e catorce días, por iso todo o persoal que traballa nas clínicas Arranz faise test asiduamente, cada 10 días. Desta maneira podemos inspirar confianza e seguridade aos nosos pacientes de ser unha clínica libre de Covid-19. Iso é algo que consideramos primordial.
A parte diso, modificamos os protocolos de actuación e investimos en purificadores de aire, así como en filtros para os aspiradores de saliva e compresores; tamén en persoal externo para a desinfección con produtos viricidas homologados pola CE en todas as nosas instalacións. Moito traballo e planificación, asegúrollo».

Iso significa que os pacientes teremos que esperar máis pola consulta?
Dr.A. «Nestes momentos e ata que a normalidade absoluta chegue ás nosas vidas estamos suxeitos a unha orde lóxica de atención baixo cita telefónica, planificando as citas de hora en hora para conseguir que as salas de espera non se sobreocupen. Ademais está o tempo de desinfección de superficies e aire entre cada cita, que se suma ao xa tradicional de equipos e utensilios. Isto o paciente non o ve e nalgunha ocasión pódelle parecer que tardamos demasiado e hai que explicarlle a espera, aínda que en xeral a inmensa maioría dos nosos pacientes é completamente consciente da existencia e importancia destes procedementos”.

A inversión realizada fará que os tratamentos sexan máis costosos?
Dr.A. «Por suposto que non, o investimento nestas máquinas realiceina por decisión propia. Ninguén me obrigou a iso, ningún organismo, aínda que opino que non estivese de máis lexislar respecto diso, e fíxeno coa idea clara de que non debe repercutir no paciente. O sentido común mándame protexer aos meus pacientes e persoal antes que calquera cousa, levo máis de vinte anos exercendo en Xinzo, Allariz, Ourense e Chaves e aínda que estea mal que sexa eu o que o diga, hoxe en día creo que a relación que temos cos nosos pacientes non é só de eficiencia e do amor ao traballo ben feito, senón de confianza mutua. Son moitos anos e vas coñecendo á xente e tomándolle aprecio. Non vou facer copartícipe destes gastos a ninguén, considéroos ferramentas de traballo que achegan seguridade e fan que o día sexa menos estresante. Ademais, profesionalmente, esa seguridade permite que se afronten as intervencións sen medo e ao final iso tradúcese nunha mellor e máis rápida atención aos meus pacientes.
Teño que dicir, aínda que soe pouco modesto, que creo que tiven visión, e algúns din que sorte -o Dr.Arranz esboza un sorriso-. Cando comezaba todo isto, observei o comportamento en Italia e por mor diso, antes do confinamento comprei material dabondo para ter na reapertura, o que me permite non necesitar facer pedidos e por tanto non estar suxeito ao afán especulativo das empresas coa lei da oferta e a demanda. Iso en parte axúdame a manter os custos e non subir os prezos. O único do que non dispuxen en exceso nalgúns momentos foi de luvas e mascaras porque os doei cando foi necesario para o uso doutros profesionais doutros sectores sanitarios que nese momento carecían delas e necesitábanas dunha forma dramática».

E por último. Como se ve de aquí a un ano?
Dr.A. “Coa man no corazón direille que máis vello. Pero tamén coa ilusión de poder achegar á sociedade todo o que ela me dá. Só se se me permite pediría a Deus que manteña os meus ollos e as miñas mans fieis para poder seguir facendo o que mellor fago e máis me gusta facer».