“El colapso”: premonición ou esaxeración?

Desculpen os nosos lectores se pensan que esta columna non ten que ver co Decrecemento, parecendo máis unha crítica audiovisual, pero penso que era necesario dedicarlle este humilde espazo a esta serie que se está a converter nun fenómeno nas redes sociais.

A serie francesa “L’Effondrement” (2019), titulada en castelán como “El Colapso” é unha atractiva proposta que entra de cheo nun dos eixos do discurso decrecentista: o colapso, entendido este non como un evento puntual individualizado senón como a constatación da degradación do noso entorno socio económico, que xa comezou fai tempo a pesar de que o coronavirus acelerou e puxo agora no obxectivo dos medios masivos moitas das súas problemáticas.

A serie consta de oito episodios de fácil consumo, os mais longos a duras penas chegan aos 18 minutos, suficientes para desacougar ao espectador inquedo.
Cada episodio vai sucedendo unha vez acontecido ese colapso que, no caso da serie, si que é algo puntual, aínda que non se termina de definir o que é. Este feito non lle resta nin un ápice de credibilidade a este interesante produto audiovisual. As historias de cada episodio son independentes pero se un está atento pode ir atopando pequenos datos que conectan a toda a serie entre si.
Persoalmente, os episodios primeiro e segundo parécenme os máis próximos á xente, e que reflicten as situacións máis comúns nas que a sufrida clase media dun pais desenvolvido coma o noso podería atoparse nun futuro próximo. Non hai datas nesta serie, pero se un segue a corrente decrecentista poderá augurar algunha situación semellante en unha ou dúas décadas como máximo. Pode que sexa moito tempo, pero é unha migalla para unha sociedade mastodóntica que vai caer con todo o seu peso sobre a cidadanía.

A partir do terceiro episodio, a ficción vai gañando peso e pode que as súas tramas pequen un pouco de fantasiosas en certos momentos, pero as mensaxes subliminais que transmiten están aí: a imposibilidade dun desenvolvemento sostible, a fuxida das cidades, o refuxio no rural (pode que pola forza), a desconexión actual cos traballos primarios e manuais, a “bunkerización” das elites, o ecofascismo, a lei do máis forte, a cegueira dos políticos pasados, presentes e futuros, a barbarie…

Oxalá todos fixeramos como o episodio catro, e estivesemos xa traballando en crear comunidades refuxio, solidarias, cooperativas, pero seguimos coas nosas abafantes teimas de mascariñas si ou non, de esixir terrazas e bares abertos, de mirar cada un polo seu. A verdade é que imos directos cara o colapso, con serie ou sen ela.

Óscar Blanco