Hai abertas xa convocatorias que permitirán impulsar instalacións para autoconsumo.

Galicia conta con novas axudas para promover as enerxías renovables

A Xunta de Galicia fai unha aposta clara -destinará 37 millóns de euros- para promover as enerxías renovables, o autoconsumo e o almacenamento enerxético entre particulares, empresas, autónomos, entidades sen ánimo de lucro e administracións públicas; isto faise co obxectivo de mobilizar 98 millóns de euros, favorecer aforros económicos de 10 millóns de euros ao ano e reducir as emisións anuais de CO2 en 33.100 toneladas (o equivalente a plantar ao redor de 1.655.000 árbores).

Axudas
Galicia xa ten abertas as axudas que permitirán impulsar instalacións para autoconsumo, así como o almacenamento no eido empresarial. En concreto, poden ser beneficiarios destas axudas as empresas, incluíndo as de servizos enerxéticos; os xestores de polígonos industriais; as persoas xurídicas ou agrupacións de empresas que realicen actividades económicas; as entidades sen ánimo de lucro que realicen actividades económicas; e comunidades enerxéticas locais.
As axudas están destinadas tanto ao sector servizos como para outros sectores produtivos para realizar proxectos de autoconsumo con enerxías renovables con ou sen almacenamento (preto de 17,2 millóns de euros); e apoiarase o almacenamento en instalacións de autoconsumo existentes tanto no sector servizos como noutros sistemas produtivos con 2,6 millóns de euros.
Con estas axudas, de concorrencia non competitiva e financiadas a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, prevese mobilizar 60 millóns, conseguir aforros anuais de 65.000 MWh/ano, así como a redución de emisións de 23.000 toneladas de CO2 ao ano, equivalente á acción de 1.150.000 árbores, e aforros económicos anuais de 7 millóns na factura eléctrica.

Fomento de programa de autoconsumo
Por outra banda, destinaranse 11,5 millóns de euros para fomentar o autoconsumo eléctrico a partir de enerxías renovables cunha convocatoria que terá por destinatarios os particulares, autónomos, entidades sen ánimo de lucro e administracións públicas.
Tamén de concorrencia non competitiva, a intensidade de axuda varía en función da instalación pero calcúlase que poida permitir aforros nas facturas enerxéticas de 2,6 millóns de euros ao ano e mobilizar 28 millóns en investimento.
Por último, activarase unha convocatoria de renovables térmicas dirixida ao sector residencial para apoiar proxectos de aerotermia, xeotermia, biomasa ou solar térmica. Cunha dotación de preto de 5,7 millóns de euros, a intensidade da axuda tamén é moi variable pero os apoios poden chegar aos 13.500 euros no caso de instalacións xeotérmicas de circuíto pechado. Con estas axudas agárdase mobilizar ao redor de 10 millóns de euros e aforros económicos de 500.000 euros ao ano.
Estas dúas últimas liñas abriranse ao longo do mes de decembro e as peticións de axuda presentaranse directamente polo solicitante, agás no caso de persoas físicas que non realicen actividades económicas ou unha comunidade de propietarios, que o farán a través de entidades colaboradoras.

Galicia verde
A Xunta segue, pois, comprometida co impulso dunha Galicia máis verde, fomentando o uso de enerxías renovables entre todo tipo de usuarios -fogares, empresas e administracións- co obxectivo de avanzar na transición ecolóxica. Estes apoios contribuirán á redución dos custos enerxéticos dos beneficiarios, nun momento de continua escalada de prezos na factura da luz que teñen que pagar as familias e o tecido empresarial; ademais da creación de emprego, a reactivación económica e a mellora ambiental que repercute na calidade de vida da sociedade galega.

SOURCE: Enerxías renovables