A Xunta despregará ata finais de 2023 un total de 12 polos de emprendemento.

Galicia dinamizará o mercado laboral reforzando os apoios ao emprendemento e ao traballo autónomo

Para a Xunta de Galicia un dos obxectivos prioritarios nos que traballar nos vindeiros meses está en mellorar as oportunidades de galegas e galegos, cun mercado laboral que lles ofreza máis e mellor emprego.
Por iso, reforzarase o apoio ao emprendemento e ao traballo autónomo para, así, dinamizar o seu mercado labora. Un emprendemento e traballo autónomo que serán dous dos eixos aos que a axenda do Goberno galego prestará atención con incentivos e acompañamento para a posta en marcha de iniciativas que pretenden situar no centro ás persoas, sacar partido ao seu talento e xerar riqueza vencellada co territorio.

Orzamentos expansivos
Este foi o motivo polo que a Xunta de Galicia deseñou, para a área de Promoción do Emprego e Igualdade, uns orzamentos expansivos que crecen máis dun 13% ata acadar os case 432 millóns de euros. É dicir, vinte de cada cen euros deste presuposto, destinaranse a apoiar o emprendemento e o traballo autónomo.

Impacto Autónomo
Galicia conta actualmente con 218.210 persoas traballadoras autónomas, incluídas ás que forman parte do réxime especial do mar. O colectivo representa o 20,8% do total das afiliacións á Seguridade Social segundo os últimos datos difundidos este mes de novembro. Trátase dun colectivo con amplo peso cuantitativo, pero tamén cualitativo ao que o Goberno galego quere prestar atención por se tratar da base da economía de moitas familias galegas.
Impacto Autónomo é un novo programa que inxectará 30 millóns de euros a este sector para axudar ás persoas traballadoras a facer fronte e minimizar o impacto que a suba de custos enerxéticos e das materias primas está a ter na súa actividade. As achegas directas, que se espera favorezan a uns 25.000 traballadores, suporán unha media de 1.200 euros por persoa beneficiaria.
A Xunta de Galicia seguirá, de xeito paralelo, cos apoios ao inicio de actividade e para a consolidación e crecemento do emprego autónomo. Intensificaranse os apoios ao colectivo, que disporá o ano que vén de case 57 millóns de euros en total.

Polos de emprendemento e apoio ao emprego
A nova Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego no organigrama da Xunta de Galicia consolidará, por outra banda, nos próximos meses, a coordinación de todos os recursos autonómicos na materia. Esta área estratéxica é a responsable de despregar a Rede de polos, que estará integrada, a remates de 2023, por 12 centros de emprendemento repartidos por toda a xeografía galega. Trátase de dar impulso efectivo á xeración de emprego de calidade e iniciativas emprendedoras vinculadas ao territorio.
Na actualidade os Polos Ourense Centro e Sur (en Verín), Pontevedra Norte e Rías Baixas (en Silleda) e Costa da Morte (Coristanco) xa traballan con iniciativas reais que están a poñer o foco nos sectores do turismo e o ocio, a alimentación, os servizos profesionais, o agro ou a fabricación de bens de consumo.

Xempre Contigo
Todas estas medidas encaixan na estratexia integral de emprego Xempre Contigo que a comunidade está a desenvolver poñendo no centro das políticas ás persoas e aos sectores e empresas con maiores dificultades. No marco da mesma estase a traballar para que Galicia conte cun Servizo de Emprego máis accesible, próximo e dinámico para ofrecer novas oportunidades laborais para unha Galicia con maior cohesión e que faga do progreso económico a súa bandeira.

SOURCE: Apoio emprendemento e autónomos