O Concello de Celanova licita tres postos da Praza de Abastos

O Concello de Celanova licita tres postos da Praza de Abastos

O Concello de Celanova aprobou na última xunta de goberno o prego de cláusulas administrativas que rexirán a licitación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, de tres postos de venta na praza de abastos municipal. Despois das profundas obras de remodelación á que foi sometida en tres fases diferentes o edificio da Praza de Abastos […]