Barrios 74

Barrios 74

A portada desta edición trae os orzamentos da Xunta de Galicia para Ourense que no 2019 ascenden a 1.223 millóns. Ademais completamos a portada con tres entrevistas: a Lois Babarro, presidente da Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense (AJE); a Beatriz Rodríguez, psicóloga da Asociación Española Contra o Cancro de Ourense; e a Marcos Prado, […]