Barrios 74

Barrios 74

A portada desta edición trae os orzamentos da Xunta de Galicia para Ourense que no 2019 ascenden a 1.223 millóns. Ademais completamos a portada con tres entrevistas: a Lois Babarro, […]