Un camión nodriza contra os incendios da provincia

Un camión nodriza contra os incendios da provincia

O Consorcio provincial de Ourense para o servizo contra incendios e de salvamento continúa a renovar a súa dotación de medios técnicos de emerxencia, nesta ocasión trátase da incorporación dun camión nodriza con capacidade de depósito de 8.000 litros e que está dotado cun equipo de comunicación “Red Tetra” e carrete de mangueira de 45 […]

O PP acusa ao alcade de Ribadavia de ocultar a orde de peche do campo de herba artificial

O PP acusa ao alcade de Ribadavia de ocultar a orde de peche do campo de herba artificial

O Partido Popular de Ourense vén de pedir a demisión inmediata do alcalde de Ribadavia e todos os seus cargos públicos pola grave irresponsabilidade cometida ao ocultar durante 14 meses unha orde de peche do campo de fútbol de herba artificial, ditada por razóns de seguridade por parte do Ministerio de Fomento, poñendo en perigo […]