Un camión nodriza contra os incendios da provincia

Un camión nodriza contra os incendios da provincia

O Consorcio provincial de Ourense para o servizo contra incendios e de salvamento continúa a renovar a súa dotación de medios técnicos de emerxencia, nesta ocasión trátase da incorporación dun camión nodriza con capacidade de depósito de 8.000 litros e que está dotado cun equipo de comunicación “Red Tetra” e carrete de mangueira de 45 […]