“Suprimiremos o imposto de sucesións”

“Suprimiremos o imposto de sucesións”

Inés Iglesias, catedrática acreditada de Dereito Procesual, involucrouse con Ciudadanos para para lograr a “necesaria” rexeneración democrática. Que propostas levará vostede ao Congreso para mellorar a situación da provincia de Ourense? Inés Iglesias: «En tal sentido, me gustaría destacar unha serie de medidas que tratan de correxir os principais problemas da provincia de Ourense: 1. […]