Melloras nos accesos ao CHUOU

Melloras nos accesos ao CHUOU

O Concello inicia este xoves, 18 de febreiro, os traballos de reposición de firme nas rúas Álvaro Cunqueiro e Ramón Puga, na contorna do Complexo Hospitalario de Ourense. A actuación consistirá na reposición do firme existente con mesturas bituminosas en quente, e repintado dos sinais horizontais de tráfico, cunha superficie aproximada duns 4.000 m², e […]

A comisión do CHUOU decunica os incumplimento da xerencia

Mediante un comunicado a Comisión de Centro do CHUO puxo de manifesto a falta de cobertura de profesionais de reforzo ante a situación de sobreaforo asistencial. Manifestan que teñen coñecemento da falta de reforzo nas unidades e no mesmo servicio de urxencias da ausencia de profesionais nestes días de atención á demanda xerada. Na reunión […]