A comisión do CHUOU decunica os incumplimento da xerencia

Mediante un comunicado a Comisión de Centro do CHUO puxo de manifesto a falta de cobertura de profesionais de reforzo ante a situación de sobreaforo asistencial. Manifestan que teñen coñecemento da falta de reforzo nas unidades e no mesmo servicio de urxencias da ausencia de profesionais nestes días de atención á demanda xerada. Na reunión […]