60.000 euros en melloras no albergue de animais

60.000 euros en melloras no albergue de animais

O Concello de Ourense incrementou no pasado ano 2016 un 43,4% as axudas destinadas a Progape. Así, a sinatura do convenio de colaboración con esta entidade fixa unha cantidade de 210.879,8 euros para os vindeiros dous anos (2017 e 2018), adicados a manter a recollida e traslado de animais cara o refuxio, así como a […]

O Concello aumenta nun 40% as axudas a Progape

O Concello aumenta nun 40% as axudas a Progape

O Concello de Ourense incrementa este ano nun 43,4% as axudas destinadas a Progape. En total, a protectora de animais percibirá 109.000  euros adicados ao mantemento, renovación de material e funcionamento do albergue de animais situado en As Eiroás. O ano pasado, a cuantía percibida foi de 76.000 euros. Así se puxo de manifesto nunha […]

O PSOE esixirá no pleno a remodelación da canceira

O PSOE esixirá no pleno a remodelación da canceira

O grupo municipal socialista presentou unha moción para o seu debate e aprobación no vindeiro pleno de outubro sobre «a situación de abandono no que se atopa a canceira municipal», na que tén a súa sede PROGAPE. Un abandono que é patente -relatan os socialistas nun comunicado – no retraso na execución do proxecto de […]