“Trasmitímoslle á sociedade ourensá que nesta cidade hai futuro e ese futuro depende en gran medida da nosa actitude”

“Trasmitímoslle á sociedade ourensá que nesta cidade hai futuro e ese futuro depende en gran medida da nosa actitude”

Lois Babarro eloxia sectores estratéxicos como a tecnoloxía, con empresas como Egatel e Coasa, e incide en que o agroalimentario debe ser un elemento tractor da nosa economía. Asesorar e visibilizar os novos proxectos empresariais que xorden na provincia son os principais obxectivos da Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ourense. Falamos con Lois Babarro, […]

Cruz Roja ayuda a los jóvenes en la búsqueda de su primer empleo

En el marco del Plan de Empleo, Cruz Roja desarrolla el proyecto “Primeras oportunidades laborales con jóvenes”, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, con baja o nula cualificación profesional, sin experiencia laboral o con experiencia en sectores afectados por la crisis, víctimas del fracaso escolar, pertenecientes  a familias con  miembros afectados por […]